Kredyt budowlany

Kredyt budowlany
Można powiedzieć, że kredyt budowlany jest ściśle powiązany z kredytem hipotecznym. Te dwa pozornie niepodobne do siebie źródła finansowania nieruchomości wiążą się, dlatego, ponieważ z czasem zaciągnięty przez nas kredyt budowlany może przekształcić się w kredyt hipoteczny. Podstawowe informacje dotyczące kredytu budowlanego. Tego typu pożyczka popularna jest przede wszystkim wśród inwestorów budowlanych i dla niech też głównie jest przeznaczona.

Nie każdy jednak inwestor może się o nią ubiegać, jak zawsze w przypadku jakiegokolwiek kredytu, należy spełnić określone przez bank warunki, aby móc otrzymać kredyt budowlany. Przede wszystkim trzeba być indywidualnym inwestorem, który aktualnie buduje własny dom lub zamierza w najbliższym czasie ta budowę rozpocząć.
Podobnie jak np. kredyt studencki, kredyt budowlany wypłacany jest w transzach. Co to są transze? Kredyt można podzielić na części, które w określonym terminie są wypłacane kredytobiorcy, a te części kredytu to właśnie transze. Jak to wygląda w przypadku opisywanego kredytu budowlanego? Otóż tego rodzaju pożyczka podzielona jest zwykle na kilka części, które ściśle związane są z kolejnymi etapami budowy domu. Niekiedy bywa nawet tak, że aby bank wypłacił kredytobiorcy kolejną transzę, ten musi okazać dokumenty wystawione przez wykonawców robót.
Jak wygląda spłata pożyczki budowlanej? Kiedy trwają roboty nad budową domu kredytobiorca spłaca jedynie odsetki od zaciągniętego kredytu, natomiast sama kwota pożyczona od banku spłacana jest dopiero po zakończeniu całej budowy. Nie wszystko jest jednak takie proste, na jakie wygląda, czasem banki stawiają ostre warunki, jak np. zatrudnienie generalnego wykonawcy budowy, czy też nie chcą udzielić kredytu, jeśli budowa odbywa się w systemie gospodarczym.
UWAGA: Dokumenty, które należy przedstawić w banku, kiedy ubiegamy się o kredyt budowlany to przede wszystkim: pozwolenie na budowę, tytuł prawny działki, gdzie zamierzamy rozpocząć budowę domu, dokumentacja techniczna budynku oraz aktualna wycena nieruchomości.
Jak wspomniane zostało na początku, kredyt budowlany z czasem może przekształcić się w kredyt hipoteczny.