Kredyty dla przedsiębiorstw

Kredyty dla przedsiębiorstw
Chcąc poszerzyć zakres działalności, pozyskanie środków na bieżące potrzeby, związane chociażby z kupnem nowego sprzętu, rozbudową czy modernizacją obiektów, myślimy w pierwszej kolejności o ofertach jakie przygotowały dla przedsiębiorców banki.

Wystarczy udać się do placówki bankowej i zapoznać się z ofertą, sprawdzić jakie produkty zaspokoją nasze zapotrzebowania i jakie koszty poniesiemy decydując się na finansowanie naszej firmy. Poniżej pragniemy zaprezentować najbardziej popularne rodzaje kredytów dla przedsiębiorstw.
Kredyt w rachunku bieżącym, czyli odnawialny limit dopuszczalnego zadłużenia przyznawany w bieżącym rachunku bieżącym. Tego typu pożyczka przeznaczona jest na regulowanie bieżących zobowiązań i poprawienie płynności finansowej firmy. Zaletą kredytu jest fakt, że jest on odnawialny, oznacza to możliwość zadłużenia się kilka razy. Spłata kredytu w tym przypadku następuje automatycznie w momencie wpływu środków na rachunek kredytobiorcy.
Pożyczka gotówkowa, czyli taka forma finansowania, która udzielana jest na bieżące potrzeby związane z działalnością. Kredyt gotówkowy wypłacany jest jednorazowo, a spłata następuje w ratach
Kredyt rewolwingowy, czyli odnawialny limit dopuszczalnego zadłużenia przyznawany w rachunku kredytowym. Celem jest zwiększenie środków obrotowych klienta oraz poprawienie płynności finansowej. Spłata kredytu rewolwingowego następuje na podstawie dyspozycji klienta, co umożliwia dużą elastyczność w spłacie rat.
Kredyt inwestycyjny, czyli pożyczka wypłacana jednorazowo lub w transzach, stanowiący uzupełniające źródło finansowania inwestycji, a także wsparcie w procesie rozwoju, budowy oraz modernizacji firmy. Celem jest zwiększenie majątku firmy. Może być refinansowanie poniesionych nakładów oraz na spłatę długów, kredytów w innym banku.
Kredyt budowlany, czyli jeden z najpopularniejszych form kredytów dla przedsiębiorstw, udzielany na finansowanie domów wielorodzinnych, jednorodzinnych, osiedli mieszkaniowych. Kredyt ten stanowi uzupełnienie wkładu własnego inwestora.
Kredyt preferencyjny – czyli kredyt na modernizacje, rozbudowę, przebudowę, którego odsetki każdej raty w 25% finansowane są przez państwo.