Kredyty preferencyjne dla przedsiębiorstw

Kredyty preferencyjne dla przedsiębiorstw
Na przedsiębiorców czeka także interesująca forma finansowania niektórych rzedsięwzięć. Baki oferują kredyty na innowacyjne przedsięwzięcia na preferencyjnych warunkach. O przyznanie kredytu preferencyjnego dla przedsiębiorców mogą starać się małe i średnie firmy, które planują inwestycję, która obejmie budowę, rozbudowę, modernizację, zakup maszyn i urządzeń a także ich montaż, zakup licencji krajowych i zagranicznych. Z kredytu preferencyjnego sfinansować można aż 75% inwestycji.

Warunkiem jest to, że kwota inwestycji nie może przekraczać 500 tysięcy euro. Na chwilę obecną oprocentowanie pożyczki preferencyjnej dla przedsiębiorstw wynosi 5,56%. PARP gwarantuje brak prowizji i dodatkowych opłat. Jednak obok wymienionych, atrakcyjnych warunków, stoją zasady mniej atrakcyjne, pojawia się bowiem problemem konieczności posiadania zdolności kredytowej. Kolejną, rzec by można wadą jest fakt, że kredyt należy spłacić w ciągu sześciu lat.
W chwili obecnej o kredyty na warunkach preferencyjnych starać się mogą także rolnicy. Banki otrzymały od państwa odpowiednią ilość pieniędzy, które mają przeznaczyć na dopłaty do oprocentowania kredytów. O kredyt preferencyjny może ubiegać się rolnik, który zamierza zmodernizować swoje gospodarstwo przede wszystkim poprzez zakup maszyn rolniczych. Oferty pożyczkowe skierowane do rolników można uzyskać w bankach, które współpracują ARiMR.
Kredyt preferencyjny może zostać przyznany osobą, które realizują zlecenia audytu energetycznego. O preferencyjny kredyt termomodernizacyjny mogą ubiegać się właściciele i zarządcy jednostek budżetowych i zakładów budżetowych budynków mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej, w tym budynków zbiorowego zamieszkania np. hotele, akademiki, internaty, bursy, domy dziecka, domy dla bezdomnych i wiele innych. Oczywiście jak w przypadku każdego kredytu kredytobiorca zobowiązany jest do złożenia wniosku kredytowego wraz z kompletem dokumentów.